dijous, 11 de març de 2010

EM5 Les rodalies del futur- Renfe

Una gestió més propera, un servei de rodalia millor. Des de l'1 de gener d'aquest any, la Generalitat gestiona el servei de rodalia. Ara, és responsable de planificar el servei ferroviari de Renfe i de gestionar la flota de trens i fixar les tarifes i els horaris.          09-03-2010
http://www.tren107.cat/reportages.html