dimarts, 16 de març de 2010

Presentació dels vint anys sobre el Pla de Residus