dilluns, 25 d’octubre de 2010

La Veu Jove de la Conca, signà un conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa”


El projecte seleccionat "Taller de vídeo teatre per a persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental"
El dilluns 18, el president de La Veu Jove de la Conca, el Ramon Maria Huguet, signà un conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” a les oficines de Montblanc.
La Fundació “la Caixa” ha seleccionat el projecte Taller de vídeo teatre per a persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental dels serveis d’integració sociolaboral a APRODISCA presentat per La Veu Jove de la Conca a la convocatòria Ajuts a activitats culturals d’impacte social 2010.
Al Taller de vídeo teatre es realitzarà una adaptació de l’obra Ubú rei d’Alferd Jarry, amb usuaris d’APRODISCA. L’objectiu és que els usuaris amb disminució psíquica o malaltia mental de l’entitat reescriguin, creïn l’escenografia i el vestuari, interpretin i enregistrin en vídeo, l’obra Ubú rei d’Alfred Jarry, estrenada com a teatre de titelles a París, l’any 1896.
La Veu Jove de la Conca, la direcció d’Aprodisca i l’equip tècnic i artístic de Lídia Porcar i Jordi Martorell es proposen la participació en un projecte artístic, teatral i audiovisual dels usuaris d’Aprodisca., comptant també amb la col·laboració d’altres entitats culturals de la vila.
Amb el taller es vol encetar un projecte cultural i creatiu on puguin participar i treballar conjuntament, de diferent manera i amb diferents intensitats, la totalitat de treballadors amb disminució psíquica, professionals i voluntaris d’Aprodisca i obtenir una experiència cultural que ultrapassi l’àmbit de la creació amateur.
Ubú rei és una sàtira irreverent i humorística sobre l’ànsia de poder que rellegeix de manera libèrrima el Macbeth de Shakespeare amb fúria iconoclasta, transformant la tragèdia en comèdia amb enormes dosis d’absurd. L’obra, un reguitzell de gags extemporanis amb personatges que són estrafolàries caricatures d’arquetips, permet la màxima llibertat en la seva adaptació. Concebuda inicialment com a teatre de titelles, antecedent del teatre de l’absurd i de l’univers dadà i surrealista, pot fer un ús intensiu d’elements visuals i sonors, que encara es poden accentuar més amb l’edició i postproducció de vídeo.
Al Taller de vídeo teatre d’APRODISCA s’usaran les improvisacions per desenvolupar l’obra de manera col·lectiva. La creació teatral permetrà realitzar una experiència creativa complerta que contempla la comprensió i creació literària (lectura i reescriptura del text original), la creació plàstica (creació de màscares, titelles i altres elements escenogràfics) i la interpretació (recitat, expressió corporal i cant o interpretació musical).
L’ús intensiu d’un mètode de treball basat en la patafísica (ciència de les solucions imaginàries inventada per l’Alfred Jarry que s’afegeix a la metafísica, en si mateixa o fora si mateixa, i s’estén més enllà de la mateixa, tant lluny com la mateixa es troba de la física) permetrà confeccionar l’obra amb tota mena de solucions imaginàries, atès que la patafísica s’interessa per tot el que és particular i usa intensivament les regles que regeixen les excepcions, que és, precisament, el cas que ens ocupa.
Concebre aquesta creació teatral a partir d’una obra que barreja elements del teatre de titelles amb actors disfressats, i combina el teatre de text i el teatre visual, permet articular el taller d’acord amb les capacitats particulars dels diferents usuaris d’Aprodisca, de manera que tothom podrà fer una mica, o molt, de tot o només fer algunes coses:
Per realitzar el taller es comptarà amb la col·laboració de diferents entitats de Montblanc. L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi ha ofert el vestuari i attrezzo que usen durant la Setmana Medieval de Montblanc, i s’espera comptar amb la participació de més grups, associacions i entitats que, amb diferents intensitats, en diferents moments, intervindran a l’obra i donaran més lluentor als protagonistes d’Aprodisca.
L’important apartat que permet l’obra en la creació de màscares, titelles i altres elements d’attrezzo per als seus trenta personatges, permet que els diferents departaments laborals d’Aprodisca participin activament en el projecte des dels seus Serveis a les Empreses i a la Comunitat.